O firme

LIONET PONÚKA:


  • GPS kniha jázd - www.dopravaonline.sk, www.staska.sk

  • Obchôdzové systémy - systémy pre strážne služby

  • Správa a údržba dátových sietí

Služby
GPS KNIHA JÁZD
Ponúkame poradenstvo, predaj, montáž a servis systémov určených pre komplexný monitoring vozidiel a riadenie vozového parku (nielen) na slovenskom trhu.
Všetky produkty a služby ponúkame za prijateľné ceny s možnosťou zaujímavých množstevných benefitov.
OBCHÔDZKOVÉ SYSTÉMY
Obchôdzkové systémy SM2000 a DIGITOOL sú pokrokové a spoľahlivé riešenie (nielen) pre bezpečnostné služby. Umožňujú efektívny a presný zber dát o obchôdzkach. Majitelia bezpečnostných služieb majú prehľad o práci svojich pracovníkov, strážnych, vykonávajúcich fyzické kontroly a obhliadky objektu.
SPRÁVA A ÚDRŽBA SIETÍ
Kompletný outsourcing IT - komplexné riešenia správy, údržby a vývoja IS - správa hardware - počítače, tlačiarne, sieťové prvky, príslušenstvo - správa systémov (správca siete) - užívateľská práva, zálohovanie, zabezpečenie - správa serverov na platformách Microsoft, Active Directory, Exchange, Sharepoint, Linux.