Novinky

Končiaca STK + EK
16. 10. 2015

Nastavte si pre každé Vaše vozidlo upozormenie a nikdy nezabudnete na STK, EK, servisnú prehliadku či expiráciu lekárničky. Systém Vás včas upozorní emailom či SMS správou, aby ste stihli zariadiť servis či kontrolu. Nastavenie funkcie je veľmi jednoduché, nájdete ho v časti Nástroje / Upozornenia. Celý postup (vo formáte pdf) si môžete stiahnuť v spodnej časti našej webstránky.
A najlepšie na tom je, že je to ZADARMO!

Farebné rozlíšenie rýchlostí v mape
19. 10. 2015

Vo výpise jázd na konkrétnom aute má zakáznik možnosť si jazdy pozrieť aj na mape. Na pravej strane v knihe jázd je tlačítko "možnosti" a po kliknutí naň sa zvolí možnosť "zobraziť jazdu". Vtedy sa jazda alebo po označení viac jázd zobrazia v mape. Okrem začiatku a konca jednotlivých jázd ponúka systém v pravo hore zelené tlačitko ">50>90>130>", na ktoré treba kliknúť. Potom sa v jazde zobrazia jednotlivé rýchlostné úseky podľa toho akou rýchlosťou a na akom úseku sa auto pohybovalo.

CAN BUS modul = komunikácia s palubným, počítačom
16. 10. 2015

Rozširujúci CAN BUS modul umožňuje prepojenie GPS jednotky s palubným počítačom vo vozidle. Zákazník tak získa okrem štandartných informácií navyše informácie o spotrebe paliva, množstve paliva v nádrži, aktuálne otáčky motora a v neposlednej rade aktuálny stav tachometra, čím odpadá nutnosť pravidelnej korekcie. Ku každej jazde je v knihe jázd zobrazená presná spotreba paliva. Vo forme grafu je zobrazovaný prehľad o otáčkach motora a stave hladiny paliva v nádrži.